vzw Gents Stroppentheater

Vereniging zonder winstoogmerk

Maatschappelijke zetel: Emile Moysonlaan 158 A, 9000 GENT

Ondernemingsnummer: BE0687.603.108
IBAN: BE65 8905 9438 3796

1° De raad van bestuur heeft op haar vergadering van 6 januari 2018 overeenkomstig de statuten beslist dat de taakverdeling binnen de raad van bestuur als volgt zal worden uitgeoefend:

  • Patrick Wolters

    Voorzitter

  • Bas Bauwens

    Secretaris

  • Claude Christiaens

    Penningmeester

Raad van bestuur

Iris Devriendt
Regine Mussche
Stefaan Callewaert
Marie Louise van der Wee

Meter & Peter

Els Polfliet
Marco Moeykens